[Như Ý Truyện – Châu Tấn] Như Ý x Hải Lan – Bất nhiễm

[Như Ý Truyện – Châu Tấn] Như Ý x Hải Lan – Bất nhiễm | happymobile.vn
Bài viết [Như Ý Truyện – Châu Tấn] Như Ý x Hải Lan – Bất nhiễm thuộc chủ đề về phim ảnh đang được rất nhiều bạn lưu tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Happmobile.vn tìm hiểu [Như Ý Truyện – Châu Tấn] Như Ý x Hải Lan – Bất nhiễm trong bài viết hôm nay nha !

Xem video về [Như Ý Truyện – Châu Tấn] Như Ý x Hải Lan – Bất nhiễm


Clíp với chủ đề “[Như Ý Truyện – Châu Tấn] Như Ý x Hải Lan – Bất nhiễm”

Hình Ảnh Về xem phim hậu cung như ý truyện

xem phim hậu cung như ý truyện - [Như Ý Truyện - Châu Tấn] Như Ý x Hải Lan - Bất nhiễm

Hình minh hoạ cho xem phim hậu cung như ý truyện

Ghi chú [Như Ý Truyện – Châu Tấn] Như Ý x Hải Lan – Bất nhiễm

Bất nhiễm 不染 Bù rǎn – Mao Bất Dịch 毛不易

Lời bài hát Bất nhiễm tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

不愿染是与非怎料事与愿违
bù yuàn rǎn shì yǔ fēi zěn liào shìyǔyuànwéi
pu doen rản sư ủy phây chẩn leo sư ủy doen uấy
Không nguyện để thân lấm thị phi, sao lường được sự đời ngang trái

心中的花枯萎时光它去不回
xīnzhōng de huā kūwěi shíguāng tā qù bù huí
xin chung tơ hoa khu uây sứ quang tha truy pu huấy
đóa hoa trong lòng đã tàn úa, thời gian một đi không trở lại

但愿洗去浮华掸去一身尘灰
dànyuàn xǐ qù fúhuá dǎn qù yīshēn chén huī
tan doen xỉ truy phú hóa tản truy i sân trấn huây
chỉ mong gột rửa những phù phiếm, giũ sạch một thân nhuốm bụi trần

再与你一壶清酒话一世沉醉
zài yǔ nǐ yī hú qīng jiǔ huà yīshì chénzuì
chai ủy nỉ i hú tring chiểu hoa i sư trấn chuây
sẽ lại cùng người một bình rượu trong cười nói, một đời say sưa

Bài Viết Đọc Nhiều  NÀNG CÔNG CHÚA NGỦ TRONG RỪNG | BỘ TỨ QUỶ SỨ TẬP 99 | PHIM HỌC ĐƯỜNG HÀI HƯỚC GÃY SCHOOL

不愿染是与非怎料事与愿违
bù yuàn rǎn shì yǔ fēi zěn liào shìyǔyuànwéi
pu doen rản sư ủy phây chẩn leo sư ủy doen uấy
Không nguyện để thân lấm thị phi, sao lường được sự đời ngang trái

心中的花枯萎时光它去不回
xīnzhōng de huā kūwěi shíguāng tā qù bù huí
xin chung tơ hoa khu uây sứ quang tha truy pu huấy
đóa hoa trong lòng đã tàn úa, thời gian một đi không trở lại

回忆辗转来回痛不过这心扉
huíyì zhǎnzhuǎn láihuí tòng bùguò zhè xīnfēi
huấy i nẻn choản lái huấy thung pu cua chưa xin phây
Hồi ức liên miên trở lại, đau thấu tâm can này

愿只愿余生无悔随花香远飞
yuàn zhǐ yuàn yúshēng wú huǐ suí huā xiāng yuǎn fēi
doen chử doen úy sâng ú huẩy xuấy hoa xeng doẻn phây
Chỉ mong quãng đời còn lại không hối hận, nương theo hương hoa bay xa

一壶清酒一身尘灰
yī hú qīng jiǔ yīshēn chén huī
i hú tring chiểu i sân trấn huây
Một bình rượu trong, một thân bụi trần

一念来回度余生无悔
yī niàn láihuí dù yúshēng wú huǐ
i nen lái huấy tu úy sâng ú huẩy
Ý nghĩ miên man dẫn lối quãng đời còn lại không hôi hận

一场春秋生生灭灭浮华是非
yī chǎng chūnqiū shēng shēng miè miè fúhuá shìfēi
i trảng truân triêu sâng sâng mia mia phú hóa sư phây
Một độ xuân thu sinh sinh diệt diệt phù phiếm thị phi

待花开之时再醉一回
dāi huā kāi zhī shí zài zuì yī huí
tai hoa khai chư sứ chai chuây i huấy
Đợi khi hoa nở cũng là lúc lại say sưa một hồi

不愿染是与非怎料事与愿违
bù yuàn rǎn shì yǔ fēi zěn liào shìyǔyuànwéi
pu doen rản sư ủy phây chẩn leo sư ủy doen uấy
Không nguyện để thân lấm thị phi, sao lường được sự đời ngang trái

心中的花枯萎时光它去不回
xīnzhōng de huā kūwěi shíguāng tā qù bù huí
xin chung tơ hoa khu uây sứ quang tha truy pu huấy
đóa hoa trong lòng đã tàn úa, thời gian một đi không trở lại

Bài Viết Đọc Nhiều  Xin Lộc "Thần Tài,Ông Địa" Linh Thiêng || 6/1/2022 Thứ 5 || Xin Số Tâm Linh || Phim Ngắn

回忆辗转来回痛不过这心扉
huíyì zhǎnzhuǎn láihuí tòng bùguò zhè xīnfēi
huấy i nẻn choản lái huấy thung pu cua chưa xin phây
Hồi ức liên miên trở lại, đau thấu tâm can này

愿只愿余生无悔随花香远飞
yuàn zhǐ yuàn yúshēng wú huǐ suí huā xiāng yuǎn fēi
doen chử doen úy sâng ú huẩy xuấy hoa xeng doẻn phây
Chỉ mong quãng đời còn lại không hối hận, nương theo hương hoa bay xa

一壶清酒一身尘灰
yī hú qīng jiǔ yīshēn chén huī
i hú tring chiểu i sân trấn huây
Một bình rượu trong, một thân bụi trần

一念来回度余生无悔
yī niàn láihuí dù yúshēng wú huǐ
i nen lái huấy tu úy sâng ú huẩy
Ý nghĩ miên man dẫn lối quãng đời còn lại không hôi hận

一场春秋生生灭灭浮华是非
yī chǎng chūnqiū shēng shēng miè miè fúhuá shìfēi
i trảng truân triêu sâng sâng mia mia phú hóa sư phây
Một độ xuân thu sinh sinh diệt diệt phù phiếm thị phi

待花开之时再醉一回
dāi huā kāi zhī shí zài zuì yī huí
tai hoa khai chư sứ chai chuây i huấy
Đợi khi hoa nở cũng là lúc lại say sưa một hồi

愿这生生的时光不再枯萎待花开之时再醉一回
yuàn zhè shēng shēng de shíguāng bù zài kūwěi dāi huā kāi zhī shí zài zuì yī huí
doen chưa sâng sâng tơ sứ quang pu chai khu uây tai hoa khai chư sứ chai chuây i huấy
Cầu mong thời gian đời đời kiếp kiếp không tàn úa, đợi khi hoa nở cũng là lúc say sưa một hồi

愿这生生的时光不再枯萎再回首浅尝心酒余味
yuàn zhè shēng shēng de shíguāng bù zài kūwěi zài huíshǒu qiǎncháng xīn jiǔ yúwèi
doen chưa sâng sâng tơ sứ quang pu chai khu uây chai huấy sẩu trẻn tráng xin chiểu úy uây
Cầu mong thời gian đời đời kiếp kiếp không tàn úa,quay đầu lại thoáng thấy lòng còn ướp dư vị rượu thơm

一壶清酒一身尘灰
yī hú qīng jiǔ yīshēn chén huī
i hú tring chiểu i sân trấn huây
Một bình rượu trong, một thân bụi trần

一念来回度余生无悔
yī niàn láihuí dù yúshēng wú huǐ
i nen lái huấy tu úy sâng ú huẩy
Ý nghĩ miên man dẫn lối quãng đời còn lại không hối hận

Bài Viết Đọc Nhiều  #52 SỞ KIỀU TRUYỆN | FDRDTA08

一场春秋生生灭灭浮华是非
yī chǎng chūnqiū shēng shēng miè miè fúhuá shìfēi
Một độ xuân thu sinh sinh diệt diệt phù phiếm thị phi

待花开之时再醉一回
dāi huā kāi zhī shí zài zuì yī huí
Đợi khi hoa nở cũng là lúc lại say sưa một hồi

一壶清酒一身尘灰
yī hú qīng jiǔ yīshēn chén huī
Một bình rượu trong, một thân bụi trần

一念来回度余生无悔
yī niàn láihuí dù yúshēng wú huǐ
Ý nghĩ miên man dẫn lối quãng đời còn lại không hối hận

一场回忆生生灭灭了了心扉
yī chǎng huíyì shēng shēng miè miè liǎoliǎo xīnfēi
Một tràng hồi ức sinh sinh diệt diệt sáng tỏ lòng nàng

再回首浅尝心酒余味
zài huíshǒu qiǎncháng xīn jiǔ yúwèi
quay đầu lại thoáng thấy lòng còn ướp dư vị rượu thơm

一场回忆生生灭灭了了心扉
yī chǎng huíyì shēng shēng miè miè liǎoliǎo xīnfēi
Một tràng hồi ức sinh sinh diệt diệt sáng tỏ lòng nàng

再回首浅尝心酒余味
zài huíshǒu qiǎncháng xīn jiǔ yúwèi
quay đầu lại thoáng thấy lòng còn ướp dư vị rượu thơm

Các câu hỏi về [Như Ý Truyện – Châu Tấn] Như Ý x Hải Lan – Bất nhiễm


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê xem phim hậu cung như ý truyện hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha Thống kê về video này

Video “[Như Ý Truyện – Châu Tấn] Như Ý x Hải Lan – Bất nhiễm” đã có 5842 lượt view, được like 102 lần, được chấm 5.00/5 sao.

Kênh Happy Mobile đã dành nhiều công sức và thời gian để hoàn thiện clip này với thời lượng 00:05:30, mọi người hãy chia sẽ clíp này để khích lệ tác giả nha.

Từ khoá cho video này: #Như #Truyện #Châu #Tấn #Như #Hải #Lan #Bất #nhiễm, [vid_tags]

Xem thêm dữ liệu, tại WikiPedia

Bạn nên tra cứu nội dung về [Như Ý Truyện – Châu Tấn] Như Ý x Hải Lan – Bất nhiễm từ web Wikipedia.◄

source: https://happymobile.vn/

Xem phim truyện tại : https://happymobile.vn/phim/

Related Posts

About The Author

Add Comment