Lý thuyết so sánh số lớn gấp mấy lần số bé và bài tập có lời giải

Bài viết Lý thuyết so sánh số lớn gấp mấy lần số bé và bài tập có lời giải thuộc chủ đề về wiki thắc mắt đang được rất nhiều bạn lưu tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng HappyMobile.vn tìm hiểu Lý thuyết so sánh số lớn gấp mấy lần số bé và bài tập có lời giải trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem bài viết : “Lý thuyết so sánh số lớn gấp mấy lần số bé và bài tập có lời giải”

Lý thuyết so sánh số lớn gấp mấy lần số bé và bài tập có lời giải

Lý thuyết so sánh số lớn gấp mấy lần số bé? So sánh số lớn gấp mấy lần số bé là một trong số những dạng toán rất cơ bản đặc biệt với học sinh lớp 3. Hãy cùng theo dõi bài viết để được tìm hiểu lý thuyết cũng như các dạng bài tập so sánh số lớn, số bé này nha!

1. Lý thuyết so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé, ta lấy số lớn chia số bé.

Lý thuyết so sánh số lớn gấp mấy lần số bé giúp bạn hiểu được cách thức cũng như cách so sánh.

Lý thuyết so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Lý thuyết so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Có thể bạn quan tâm: QS, QA, QC là gì?

2. Lý thuyết so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

Muốn so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn, ta thực hiện 2 bước:

Bước 1: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé.

Bước 2: Kết luận: Số bé bằng một phần mấy số lớn (tương ứng với số lần mà số lớn gấp số bé).

Lý thuyết so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

Lý thuyết so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

Có thể bạn quan tâm: RJ45 là gì?

3. Các dạng bài tập so sánh số lớn, số bé

Dạng 1: Kiểm tra số lớn gấp số bé bao nhiêu lần

So sánh số lớn gấp mấy lần số bé bằng cách dùng Lý thuyết so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Cách làm: Lấy số lớn chia cho số bé (cùng đơn vị đo nếu có).

Bài tập: Cho số hình tròn màu xanh là 5, số hình tròn màu đỏ là 2. Kiểm tra hình tròn xanh gấp bao nhiêu lần hình tròn đỏ?

Cách giải:

Ta có số hình tròn màu xanh là 6, số hình tròn màu đỏ là 2.

Nên hình tròn màu xanh gấp số lần hình tròn màu đỏ là 6 : 2 = 3 (lần)

Vậy hình tròn màu xanh gấp 3 lần hình tròn màu đỏ.

Dạng 1 Kiểm tra số lớn gấp số bé bao nhiêu lần

Dạng 1 Kiểm tra số lớn gấp số bé bao nhiêu lần

Dạng 2: Giải bài toán đố

Bài toán cho tổng giá trị hai đại lượng, bắt buộc tìm đại lượng có tổng giá trị lớn hơn gấp đại lượng bé hơn bao nhiêu lần.

Cách làm:

Bước 1: Đọc và phân tích đề.

Bước 2: Muốn tìm số lớn gấp số bé bao nhiêu lần thì ta lấy số lớn chia cho số bé.

Bài Viết Đọc Nhiều  Hiệu năng cực đỉnh của card đồ hoạ NVIDIA GeForce RTX 3070

Bước 3: Trình bày bài: Câu trả lời, phép tính, đáp số.

Bước 4: Kiểm tra lại lời giải và kết quả.

Dạng 2 Giải bài toán đố

Dạng 2 Giải bài toán đố

Bài tập: An có 24 viên kẹo, Việt có 8 viên kẹo. Hỏi số kẹo của An gấp bao nhiêu lần số kẹo của Việt?

Cách giải:

Số kẹo của An gấp số kẹo của Việt là:

24 : 8 = 3 (lần).

Vậy số kẹo của An gấp 3 lần số kẹo của Việt.

Dạng 3: Chu vi hình này gấp bao nhiêu lần hình kia

Cách làm:

Bước 1: Tính chu vi của mỗi hình.

Bước 2: Lấy chu vi của hình lớn hơn chia cho chu vi của hình nhỏ hơn.

Bước 3: Kiểm tra kết quả và kết luận.

Dạng 3 Chu vi hình này gấp bao nhiêu lần hình kia

Dạng 3 Chu vi hình này gấp bao nhiêu lần hình kia

Bài tập: Chu vi hình chữ nhật ABCD gấp bao nhiêu lần chu vi hình vuông MNPQ?

Hình vẽ của bài tập Chu vi hình này gấp bao nhiêu lần hình kia

Hình vẽ của bài tập Chu vi hình này gấp bao nhiêu lần hình kia

Cách giải:

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

(18 + 10) x 2 = 56 (cm)

Chu vi hình vuông MNPQ là:

2 x 4 = 8 (cm)

Chu vi hình chữ nhật ABCD gấp số lần chu vi hình vuông MNPQ là:

56 : 8 = 7 (lần)

Vậy chu vi hình chữ nhật ABCD gấp 7 lần chu vi hình vuông MNPQ.

Có thể bạn quan tâm: Netizen là gì?

4. Bài tập so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Con lợn cân nặng 50 kg, con ngỗng nặng 5kg. Con lợn cân nặng gấp con ngỗng số lần là:

A. 5 lần.

B. 45 lần.

C. 10 lần.

D. 55 lần.

Bài giải:

Con lợn cân nặng gấp con ngỗng số lần là:

50 : 5 = 10 (lần).

Đáp số: 10 lần.

Đáp án cần chọn là C.

Bài 2: Một đoạn thẳng dài 2 dm và đoạn thẳng khác dài 4 cm. Đoạn thẳng dài hơn gấp đoạn thẳng ngắn hơn số lần là:

A. 2 lần.

B. 3 lần.

C. 4 lần.

D. 5 lần.

Bài giải:

Đổi: 2 dm = 20 cm.

Đoạn thẳng dài gấp đoạn thẳng ngắn số lần là:

20 : 4 = 5 (lần).

Đáp số: 5 lần.

Đáp án cần chọn là D.

Bài 3: Một công ty vận tải, có 96 xe khách, số xe taxi gấp số xe khách 2 lần. Hỏi công ty đó có tất cả bao nhiêu xe khách và xe taxi?

A. 192 xe.

B. 288 xe.

C.289 xe.

D. 144 xe.

Bài giải:

công ty đó có số xe ta-xi là:

96 × 2 = 192 (xe).

Công ty đó có tất cả số xe khách và xe ta-xi là:

96 + 192 = 288 (xe).

Đáp số: 288 xe.

Đáp án cần chọn là B.

Bài 4: 84 gấp 4 bao nhiêu lần?

A. 10 lần.

B. 20 lần.

C. 21 lần.

D. 22 lần.

Bài giải:

84 gấp 4 số lần là:

84 : 4 = 21 (lần).

Đáp số: 21 lần.

Đáp án cần chọn là C.

Bài 5:

Sợi dây dài 56m dài gấp 7 lần sợi dây dài bao nhiêu mét?

A. 8 mét.

B. 10 mét.

C. 7 mét.

D. 9 mét.

Bài giải:

Sợi dây dài 56m dài gấp 7 lần sợi dây dài có số mét là:

56 : 7 = 8 (m)

Đáp số: 8m

Đáp án cần chọn là A.

Bài tập trắc nghiệm so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Bài tập trắc nghiệm so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Bài 6: Chu vi tứ giác MNPQ gấp bao nhiêu lần chu vi hình vuông ABCD?

Hình vẽ của bài tập 6

Hình vẽ của bài tập 6

A. 1 lần.

B. 2 lần.

C. 3 lần.

D. 4 lần.

Bài giải:

Chu vi tứ giác MNPQ là:

6 + 6 + 4 + 8 = 24 (cm)

Chu vi hình vuông ABCD là:

3 x 4 = 12 (cm).

Chu vi tứ giác MNPQ gấp số lần chu vi hình vuông ABCD là:

24 : 12 = 2 (lần).

Vậy chu vi tứ giác MNPQ gấp 2 lần chu vi hình vuông ABCD.

Đáp án cần chọn là B.

Bài 7: Trong vườn có 5 cây cao và 20 cây cam. Hỏi số cây cam gấp mấy lần số cây cau?

A. 2 lần.

B. 3 lần.

C. 4 lần.

D. 5 lần.

Bài giải:

Số cây cam gấp số cây cau số lần là:

20 : 5 = 4 (lần).

Vậy số cây cam gấp 4 lần số cây cau.

Đáp án cần chọn là C.

Bài 8: Cho số bé là 3, số lớn là 24. Số bé bằng một phần mấy số lớn?

A. 1/8.

B. 1/9.

C. 1/10.

D. 1/ 11.

Bài giải:

Số lớn gấp số bé số lần là:

24 : 2 = 8 (lần).

Vậy số bằng 1/8 số lớn.

Đáp án cần chọn là A.

Bài 9: Cho tuổi mẹ năm này 30 tuổi, tuổi con là 6 tuổi. Hỏi tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ?

Bài Viết Đọc Nhiều  LMAO là gì? Ý nghĩa là Cười Rớt Cả Mông

A. 1/3.

B. 1/5.

C. 1/4.

D. 1/7.

Bài giải:

Tuổi mẹ gấp số lần tuổi con là:

30 : 6 = 5 (lần).

Vậy tuổi con bằng 1/5 lần tuổi mẹ.

Đáp án cần chọn là B.

Bài 10: Chu vi tam giác đều MNP gấp bao nhiêu lần chu vi hình vuông ABCD?

Hình vẽ của bài tập 10

Hình vẽ của bài tập 10

A. 1 lần.

B. 2 lần.

C. 3 lần.

D. 4 lần.

Bài giải:

Chu vi tam giác đều MNP là:

12 x 3 = 36 (cm).

Chu vi hình vuông ABCD là:

9 x 4 = 36 (cm).

Chu vi tứ giác MNPQ gấp số lần chu vi hình vuông ABCD là:

36 : 36 = 1 (lần).

Vậy chu vi tam giác MNP gấp 1 lần chu vi hình vuông ABCD.

Đáp án cần chọn là A.

Bài tập trắc nghiệm so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Bài tập trắc nghiệm so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Có thể bạn quan tâm: Viral là gì?

Bài tập tự luận

Bài 1:

a) 16 lít gấp 4 lít bao nhiêu lần?

b) 27kg gấp 9kg bao nhiêu lần?

Bài giải:

a) 16 lít gấp 4 lít số lần là:

16 : 4 = 4 (lần).

Đáp số: 4 lần.

b) 27kg gấp 9kg số lần là:

27 : 9 = 3 (lần).

Đáp số: 3 lần.

Bài 2: Nhà Lan nuôi một con lợn nặng 80kg và nuôi một con ngỗng nặng 5kg. Hỏi con lợn gấp con ngỗng bao nhiêu lần?

Bài giải:

Con lợn gấp con ngỗng số lần là:

80 : 5 = 16 (lần).

Đáp số: 16 lần.

Bài 3: Một hình tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là 1cm, 1cm, 3cm. Một hình tứ giác có độ dài lần lượt là 3cm, 4cm, 7cm và 11cm. Hỏi chu vi hình chữ nhật gấp bao nhiêu lần chu vi hình tam giác?

Bài giải:

Chu vi của hình tam giác là:

1 + 1 + 3 = 5 (cm).

Chu vi của hình tứ giác là:

3 + 4 + 7 + 11 = 25 (cm)

Chu vi hình tứ giác gấp hình tam giác số lần là:

25 : 5 = 5 (lần).

Đáp số: 5 lần.

Bài 4: Ngăn trên có 7 quyển sách, ngăn dưới có 21 quyển sách. Hỏi ngăn dưới có số sách gấp mấy lần ngăn trên?

Bài giải:

Ngăn dưới có số sách gấp ngăn trên số lần là :

21 : 7 = 3 (lần).

Đáp số: 3 lần.

Bài 5: Một hình tứ giác ABCD có độ dài bốn cạnh lần lượt là 8cm, 12cm, 15cm, 13cm. Một hình vuông MNPQ có độ dài 4cm. Hỏi chu vi hình tứ giác ABCD gấp bao nhiêu lần chu vi hình vuông MNPQ?

Bài giải:

Chu vi tứ giác ABCD là:

8 + 12 + 15 + 13 = 48 (cm).

Chu vi hình vuông MNPQ là:

4 x 4 = 16 (cm).

Chu vi tứ giác ABCD gấp số lần chu vi hình vuông MNPQ là:

48 : 16 = 3 (lần).

Đáp số: 3 lần.

Bài tập tự luận so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Bài tập tự luận so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Bài 6: Một cửa hàng bán vải, ngày thứ nhất bán được 120m vải. Số vải ngày thứ hai bán được gấp 3 lần số vải bán được ngày thứ nhất. Hỏi sau hai ngày, cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?

Bài giải:

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số mét vải là:

120 x 3 = 360 (m).

Sau hai ngày, cửa hàng bán được số mét vải là:

120 + 360 = 480 (m).

Đáp số: 480 mét vải.

Bài 7: Một con chó cân nặng 15kg, một con thỏ cân nặng 3kg. Hỏi con chó nặng gấp mấy lần con thỏ?

Bài giải:

Con chó cân nặng gấp con thỏ số lần là :

15 : 3 = 5 (lần).

Đáp số: 5 lần.

Bài 8:

a) Số 60 gấp mấy lần số 6?

b) 28cm gấp 2cm bao nhiêu lần?

Bài giải:

a) Số 60 gấp số 6 số lần là:

60 : 6 = 10 (lần).

Đáp số: 10 lần.

b) 28cm gấp 2cm số lần là:

28 : 2 = 14 (lần).

Đáp số: 14 lần.

Bài 9: Có 7 m dây điện, đã cắt ra 7 dm. Hỏi đoạn dây điện còn lại dài gấp mấy lần đoạn dây điện đã cắt ra?

Bài giải:

Đổi 7 m = 70 dm.

Độ dài đoạn dây điện còn lại là:

70 – 7 = 63 (dm).

Đoạn dây điện còn lại gấp đoạn dây điện đã cắt ra số lần là:

63 : 7 = 9 (lần).

Đáp số: 9 lần.

Bài 10: Thùng nhỏ có 8 lít dầu. Thùng to nhiều hơn thùng nhỏ 16 lít dầu. Hỏi số dầu của thùng nhỏ bằng một phần mấy số dầu ở thùng to?

Bài giải:

Số dầu của thùng to là:

8 + 16 = 24 (lít).

Bài Viết Đọc Nhiều  Lý thuyết góc có đỉnh ở bên trong, bên ngoài đường tròn và bài tập

Số dầu của thùng to gấp số dầu của thùng nhỏ số lần là:

24 : 8 = 3 (lần).

Vậy số dầu của thùng nhỏ bằng 1/3 lần số dầu của thùng to.

Đáp số: 1/3.

Bài tập tự luận so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Bài tập tự luận so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

5. Bài tập tự luyện về so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Bài 1: Cho đoạn thẳng AB = 4cm, đoạn thẳng CD = 8cm. Độ dài đoạn thẳng AB bằng một phần mấy độ dài đoạn thẳng CD?

Bài 2: Mai sưu tầm được 27 con tem, An sưu tầm được 9 con tem. Hỏi An sưu tầm được một phần mấy số tem của Mai?

Bài 3: năm này mẹ 32 tuổi, con 5 tuổi. Hỏi 4 năm sau tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ?

Bài 4: Một giờ con ốc sên bò được 50cm, con rùa bò được 3m. Hỏi con rùa bò được quãng đường gấp bao nhiêu lần con ốc sên?

Bài 5: Vườn nhà bác Tư có 54 cây cam, 9 cây ổi. Hỏi số cây cam gấp bao nhiêu lần số cây ổi?

Bài tập tự luyện về so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Bài tập tự luyện về so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

6. Một vài lưu ý khi giải bài toán so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

– Cần xác định rõ đâu là số lớn đâu là số bé và nắm rõ về Lý thuyết so sánh số lớn gấp mấy lần số bé.

– Khi gặp các bài toán liên quan đến đơn vị đo thì cần đưa về cùng một đơn vị rồi mới thực hiện phép tính.

– Đơn vị của kết quả ở dạng bài so sánh số lớn gấp mấy lần số bé là lần.

– Dùng máy tính cầm tay để kiểm tra kết quả.

Sử dụng máy tính cầm tay để kiểm tra kết quả khi làm bài so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Dùng máy tính cầm tay để kiểm tra kết quả khi làm bài so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

– Nhiều làm bài tập để củng cố kiến thức và thành thạo trong việc giải dạng bài Lý thuyết so sánh số lớn gấp mấy lần số bé.

Rất mong bài viết Lý thuyết so sánh số lớn gấp mấy lần số bé này đem lại nhiều kiến thức bổ ích dành cho bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại ở các bài viết lần sau!

 

Các câu hỏi về Lý thuyết so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Lý thuyết so sánh số lớn gấp mấy lần số bé và bài tập có lời giải hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3

Bài viết Lý thuyết so sánh số lớn gấp mấy lần số bé và bài tập có lời giải ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Lý thuyết so sánh số lớn gấp mấy lần số bé và bài tập có lời giải Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share.
Nếu thấy bài viết Lý thuyết so sánh số lớn gấp mấy lần số bé và bài tập có lời giải rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình về Lý thuyết so sánh số lớn gấp mấy lần số bé nha!!

 

Clip Về Lý thuyết so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Các Hình Ảnh Về Lý thuyết so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Lý thuyết so sánh số lớn gấp mấy lần số bé và bài tập có lời giải

Lý thuyết so sánh số lớn gấp mấy lần số bé và bài tập có lời giải

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Lý #thuyết #sánh #số #lớn #gấp #mấy #lần #số #bé #và #bài #tập #có #lời #giải

Tham khảo thông tin tại WikiPedia

Bạn hãy xem nội dung về Lý thuyết so sánh số lớn gấp mấy lần số bé từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄

source: https://happymobile.vn/

Xem thêm các bài viết về wiki how tại : https://happymobile.vn/wiki-how/

Từ khóa liên quan:

so sánh số lớn gấp mấy lần số bé
bài 32 so sánh số lớn gấp mấy lần số bé
nồi nấu kẹo bằng điện
cho tam giác mnp vuông tại m
so sánh số lớn
giải bài tập lớp 3
nồi delites
bài tập trắc nghiệm toán 7
viet delites
so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

Related Posts

About The Author

Add Comment