Công thức tính số mol, nồng độ mol & nồng độ phần trăm (C%) có bài tập

Bài viết Công thức tính số mol, nồng độ mol & nồng độ phần trăm (C%) có bài tập thuộc chủ đề về Wiki là gì đang được rất nhiều bạn lưu tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng HappyMobile.vn tìm hiểu Công thức tính số mol, nồng độ mol & nồng độ phần trăm (C%) có bài tập trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem chủ đề về : “Công thức tính số mol, nồng độ mol & nồng độ phần trăm (C%) có bài tập”

Nội Dung ẩn
1 Trong chương trình hóa học cấp 2, 3 thì các công thức cơ bản như công thức tính số mol, nồng độ mol và nồng độ phần trăm là những công thức vô cùng rất cần thiết. Nếu lỡ quên mất lượng kiến thức này thì việc giải bài tập sẽ vô cùng điều kiện. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp công thức tính số mol, nồng độ mol, nồng độ phần trăm (C%) và một vài bài tập minh họa có lời giải, cùng theo dõi nha!

Trong chương trình hóa học cấp 2, 3 thì các công thức cơ bản như công thức tính số mol, nồng độ mol và nồng độ phần trăm là những công thức vô cùng rất cần thiết. Nếu lỡ quên mất lượng kiến thức này thì việc giải bài tập sẽ vô cùng điều kiện. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp công thức tính số mol, nồng độ mol, nồng độ phần trăm (C%) và một vài bài tập minh họa có lời giải, cùng theo dõi nha!

1. Số mol là gì?

– Số mol hay mole (kí hiệu mol) là đơn vị đo lường dùng trong hóa học là lượng chất có chứa xấp xỉ 6,022.1023 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó.

Bài Viết Đọc Nhiều  Đầu số 0123 đổi thành gì? Chuyển đổi đầu số VinaPhone có ý nghĩa gì?

– Con số 6,022.1023 được gọi là hằng số Avogađro (kí hiệu N).

Số mol trong hóa học là gì?

Số mol trong hóa học là gì?

2. Các công thức tính số mol

Tính số mol qua khối lượng

Đối với trường hợp đề bài cho biết khối lượng của một chất hoặc hợp chất, ta tính số mol bằng công thức sau:

Công thức tính số mol qua khối lượng

Công thức tính số mol qua khối lượng

Trong đó:

+ n: Số mol của chất (mol).

+ m: Khối lượng chất (g).

+ M: Khối lượng mol chất (g/mol).

Tính số mol qua dung tích

Đối với trường hợp đề bài cho biết dung tích của một chất, hợp chất khí, ta tính số mol bằng công thức sau:

Ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc):

Công thức tính số mol qua thể tích ở đktc

Công thức tính số mol qua dung tích ở đktc

Trong đó:

+ n: Số mol chất khí ở đktc (mol).

+ V: dung tích chất khí ở đktc (lít).

Ở điều kiện thường:

Công thức tính số mol qua thể tích ở điều kiện thường

Công thức tính số mol qua dung tích ở điều kiện thường

Trong đó:

+ n: Số mol khi ở điều kiện thường (mol).

+ P: Áp suất (atm).

+ V: dung tích khí (lít).

+ R: Hằng số = 0.082.

+ T: Nhiệt độ = 273 + t K).

Tính số mol qua số Avogadro

Đối với trường hợp đề bài cho biết số nguyên tử hoặc phân tử của một chất hoặc hợp chất, ta tính số mol bằng công thức sau:

Công thức tính số mol qua số Avogadro

Công thức tính số mol qua số Avogadro

Trong đó:

+ A: Số nguyên tử hoặc phân tử.

+ N: Số Avogadro = 6,022.10-23.

+ n: Số mol (mol).

Tính số mol qua nồng độ mol

Đối với trường hợp đề bài cho biết nồng độ moldung tích của một dung dịch, ta tính số mol bằng công thức sau:

Công thức tính số mol qua nồng độ mol

Công thức tính số mol qua nồng độ mol

Trong đó:

+ n: Số mol (mol).

+ CM: Nồng độ mol của dung dịch (M).

+ V: dung tích của dung dịch (lít).

Tính số mol qua nồng độ phần trăm

Đối với trường hợp đề bài cho biết nồng độ phần trăm (C%)khối lượng của dung dịch sau phản ứng, ta tính số mol bằng công thức sau:

Công thức tính số mol qua nồng độ phần trăm

Công thức tính số mol qua nồng độ phần trăm

Trong đó:

+ n: Số mol (mol).

+ C%: Nồng độ % của dung dịch (%).

+ m: Khối lượng của dung dịch sau phản ứng (g).

+ M: Khối lượng mol (g/mol).

Tính số mol qua khối lượng riêng

Đối với trường hợp đề bài cho biết khối lượng riêng, dung tích dung dịch và nồng độ phần trăm (C%) của dung dịch, ta tính số mol bằng công thức sau:

Công thức tính số mol qua khối lượng riêng

Công thức tính số mol qua khối lượng riêng

Trong đó:

+ n: Số mol (mol).

+ C: Nồng độ phần trăm của dung dịch (%).

+ V: dung tích dung dịch (ml).

+ D: Khối lượng riêng (g/ml).

+ M: Khối lượng mol (g/mol).

3. Cách tính số mol dư

Trong trường hợp đề bài bắt buộc xác định chất còn dư sau phản ứng. Lúc này ta tính số mol theo công thức sau:

Số mol (dư) = Tổng số mol ban đầu – Tổng số mol đã phản ứng.

Lưu ý:

+ Tổng số mol đã phản ứng được tính theo những chất đã phản ứng hết.

+ Sau khi cân bằng phương trình, lấy số mol ban đầu chia cho hệ số cân bằng phương trình của chất đó, số nào lớn hơn thì chất đó dư, số còn lại là chất phản ứng hết.

4. Công thức tính nồng độ phần trăm (C%) của dung dịch

Khái niệm nồng độ phần trăm

Nồng độ phần trăm (C%) của dung dịch là đại lượng thể hiện số gam chất tan xuất hiện trong 100 gam dung dịch.

Bài Viết Đọc Nhiều  Màn hình MiP là gì? Ưu và nhược điểm của màn hình MiP bạn nên biết

Kí hiệu: C%.

Đơn vị: %.

Công thức tính nồng độ phần trăm

Để tính nồng độ phần trăm (C%) ta áp dụng công thức sau:

Công thức tính nồng độ phần trăm

Công thức tính nồng độ phần trăm

Trong đó:

+ C%: Nồng độ phần trăm của dung dịch.

+ mct : Khối lượng của chất tan (gam).

+ mdd :Khối lượng của dung dịch (gam).

Lưu ý: Khối lượng dung dịch bằng tổng khối lượng dung môi và khối lượng chất tan.

Ví dụ cách tính nồng độ phần trăm (C%) của dung dịch

Cho bài tập ví dụ sau: Cho dung dịch H2SO4 có nồng độ 28%. Tính khối lượng H2SO4 xuất hiện trong 300g dung dịch.

Hướng dẫn giải:

Khối lượng của H2SO4 xuất hiện trong 300g dung dịch:

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải

5. Công thức tính nồng độ mol (CM) của dung dịch

Khái niệm nồng độ mol

Nồng độ mol của dung dịch là đại lượng thể hiện số mol chất tan xuất hiện trong 1 lít dung dịch.

Kí hiệu: CM.

Đơn vị: mol/l hoặc M.

Công thức tính nồng độ mol

Để tính nồng độ mol của dung dịch ta áp dụng công thức sau:

Công thức tính nồng độ mol

Công thức tính nồng độ mol

Trong đó:

+ CM: Nồng độ mol của dung dịch (M).

+ n: Số mol chất tan (mol).

+ V: dung tích dung dịch (lít).

Ví dụ cách tính nồng độ mol (CM) của dung dịch

Cho bài tập ví dụ sau: Trộn 1 lít dung dịch đường 2M với 3 lít dung dịch đường 0.5M. Tính nồng độ mol của dung dịch đường sau khi trộn vào nhau.

Hướng dẫn giải:

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải

6. Bảng công thức đầy đủ về tính số mol, nồng độ mol, nồng độ phần trăm

Bảng công thức đầy đủ

Bảng công thức đầy đủ

7. Bài tập tính số mol, nồng độ phần trăm (C%) và nồng độ mol (CM) của dung dịch

Bài tập tính số mol

Câu 1: Khối lượng mol chất là:

A. Là khối lượng sau khi tham gia phản ứng hóa học.

B. Bằng 6.10.

C. Là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó.

D. Là khối lượng ban đầu của chất đó.

Đáp án: D.

Câu 2: Cho biết 1mol chất khí ở điều kiện bình thường khả năng tích là:

A. 2,24 lít.

B. 0.224 lít.

C. 22,4 lít.

D. 22,4 ml.

Đáp án: C.

Câu 3: Tính dung tích ở đktc của 2,25 mol O2.

A. 22,4 lít.

B. 24 lít.

C. 5,04 lít.

D. 50,4 lít.

Đáp án: D.

1 mol ở đktc là 22,4 l ⇒ 2,25mol là 2,25 x 22,4 = 50,4 (lít).

Câu 4: Tính nồng độ mol của dung dịch khi hòa tan 15,8g KMnO4 trong 7,2 lít nước.

Đáp án:

Đáp án câu 4

Đáp án câu 4

Câu 5: Tính số mol nguyên tử hoặc phân tử trong các lượng chất sau: 1,44.1023 phân tử HCl.

Đáp án:

Đáp án câu 5

Đáp án câu 5

Bài tập tính nồng độ mol (CM)

Câu 1: Số mol trong 400ml NaOH 6M là:

A. 1,2 mol.

B. 2,4 mol.

C. 1,5 mol.

D. 4 mol.

Đáp án: B.

n = 0.6 x 4 = 2,4 (mol).

Câu 2: Hòa tan 300ml Ba(OH)2 0,4M. Tính khối lượng của Ba(OH)2.

A. 20,52 gam.

B. 2,052 gam.

C. 4,75 gam.

D. 9,474 gam.

Đáp án: A.

+ nBa(OH)2 = 0,4 x 0,3 = 0,12 mol.

+ mBa(OH)2 = 0,12 x 171 = 20,52 gam.

Bài Viết Đọc Nhiều  Tổng hợp, tìm hiểu các công nghệ âm thanh có trên tai nghe Apple

Câu 3: Tính nồng độ mol của 456 ml Na2CO3 10,6 gam.

Đáp án: D.

Đáp án câu 3

Đáp án câu 3

Câu 4: Dung dịch HCl 25% (D = 1,198g/ml). Tính CM.

A. 8M.

B. 8,2M.

C. 7,9M.

D. 6,5M.

Đáp án: B.

Đáp án câu 4

Đáp án câu 4

Câu 5: Trong 200ml dung dịch có hòa tan 16g NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch.

Đáp án:

Đáp án câu 5

Đáp án câu 5

Bài tập tính nồng độ phần trăm (C%)

Câu 1: Hòa tan 40% trong 90g dung dịch. Số mol cần tìm là.

A. 0,225 mol.

B. 0,22 mol.

C. 0,25 mol.

D. 0,252 mol.

Đáp án: A.

Hướng dẫn giải câu 1

Hướng dẫn giải câu 1

Câu 2: Dung dịch NaOH 4M (D = 1,43 g/ml). Tính C%.

A. 11%.

B. 12,2%.

C. 11,19%.

D. 11,179%.

Đáp án: C.

Hướng dẫn giải câu 2

Hướng dẫn giải câu 2

Câu 3: Hòa tan 40g đường với nước được dung dịch đường 20%. Tính khối lượng dung dịch đường thu được.

A. 150 gam.

B. 170 gam.

C. 200 gam.

D. 250 gam.

Đáp án: C.

Hướng dẫn giải câu 3

Hướng dẫn giải câu 3

Câu 4: Hòa tan 50g đường với nước được dung dịch đường 10%. Tính khối lượng nước cần cho pha chế dung dịch.

A. 250 gam.

B. 450 gam.

C. 50 gam.

D. 500 gam.

Đáp án: B.

Hướng dẫn giải câu 4

Hướng dẫn giải câu 4

Câu 5: Chọn câu trả lời đúng: Bằng cách nào ta có được 200g dung dịch BaCl2 5%?

A. Hòa tan 190g BaCl2 trong 10g nước.

B. Hòa tan 10g BaCl2 trong 190g nước.

C. Hòa tan 100g BaCl2 trong 100g nước.

D. Hòa tan 200g BaCl2 trong 10g nước.

Đáp án: B.

8. một vài lưu ý để làm tốt bài tập

– Cần thuộc các công thức về tính số mol, nồng độ mol, nồng độ phần trăm.

– Rèn luyện kỹ năng viết phương trình.

– Chú ý các đơn vị trong bài đã đúng hay chưa.

– dùng máy tính cầm tay để có kết quả nhanh và chính xác hơn.

Một số lưu ý

một vài lưu ý

– Đọc thật kỹ đề bài để không bỏ lỡ những dữ liệu quan trọng.

– nhiều làm bài tập, giải đề để rèn luyện khả năng và tốc độ giải bài tập.Xem thêm

Trên đây là bài viết về công thức tính số mol, nồng độ mol, nồng độ phần trăm trong hóa học. Rất mong bài viết sẽ hữu ích đối với bạn và hẹn gặp lại ở những bài viết sau!

Các câu hỏi về Công thức tính số mol, nồng độ mol & nồng độ phần trăm (C%) có bài tập


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Công thức tính số mol, nồng độ mol & nồng độ phần trăm (C%) có bài tập hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha

Các Hình Ảnh Về Công thức tính số mol, nồng độ mol & nồng độ phần trăm (C%) có bài tập

Công thức tính số mol, nồng độ mol & nồng độ phần trăm (C%) có bài tập

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Công #thức #tính #số #mol #nồng #độ #mol #nồng #độ #phần #trăm #có #bài #tập

Tham khảo thông tin tại WikiPedia

Bạn hãy xem thêm thông tin về Công thức tính số mol, nồng độ mol & nồng độ phần trăm (C%) có bài tập từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄

source: https://happymobile.vn/

Xem thêm các bài viết về wiki thắc mắt tại : https://happymobile.vn/wiki-how/

Related Posts

About The Author

Add Comment