Ammonia Là Gì – Ammonium Và Dung Dịch Amoniac Là Gì

Bài viết Ammonia Là Gì – Ammonium Và Dung Dịch Amoniac Là Gì thuộc chủ đề về Giải Đáp đang được rất nhiều bạn lưu tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng HappyMobile.vn tìm hiểu Ammonia Là Gì – Ammonium Và Dung Dịch Amoniac Là Gì trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem nội dung về : “Ammonia Là Gì – Ammonium Và Dung Dịch Amoniac Là Gì”

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

ammonia

*

ammonia /ə”mounjə/ danh từ (hoá học) Amoniacammonia liquor: dung dịch amoniac, nước amoniac
amoniacammonia absorber: bình hấp thụ amoniacammonia absorption: hấp thụ amoniacammonia absorption: sự hấp thụ amoniacammonia addition: sự nạp bổ sung amoniacammonia addition: nạp bổ sung amoniacammonia characteristics: đặc tính amoniacammonia characteristics: các đặc tính amoniacammonia characteristics: tính chất của amoniacammonia characteristics: các tính chất của amoniacammonia charge: lượng nạp amoniacammonia charge: mẻ nạp amoniacammonia charging: nạp amoniacammonia charging: sự nạp amoniacammonia circuit: sơ đồ amoniacammonia circuit: vòng tuần hoàn amoniacammonia circulation: vòng tuần hoàn amoniacammonia circulation: vòng (tái) tuần hoàn amoniacammonia compression refrigerating machine: máy lạnh nén hơi amoniacammonia compressor: máy nén amoniacammonia concentration: nồng độ amoniacammonia condenser: thiết bị ngưng tụ amoniacammonia condenser: giàn ngưng amoniacammonia condenser: bình ngưng amoniacammonia condenser: bình ngưng amoniacammonia condensing unit: tổ máy nén bình ngưng amoniacammonia consumption: tiêu thụ amoniacammonia consumption: sự tiêu thụ amoniacammonia contaminant: tạp chất trong amoniacammonia contaminant: tạp chấp trong amoniacammonia contamination: lẫn tạp chất trong amoniacammonia cycle: chu trình (lạnh) amoniacammonia distribution system: hệ thống phân phối amoniacammonia distribution system: hệ phân phối amoniacammonia escape: thoát hơi amoniacammonia escape: sự thất thoát amoniacammonia escape: thất thoát amoniacammonia escape: sự thoát hơi amoniacammonia evaporation: sự bay hơi amoniacammonia evaporation: bay hơi amoniacammonia evaporator: dàn bay hơi amoniacammonia evaporator: giàn bay hơi amoniacammonia evaporator: bình bay hơi amoniacammonia gas: khí amoniacammonia gas: hơi amoniacammonia header: ống góp amoniacammonia heat capacity: nhiệt dung riêng amoniacammonia leak: ro rỉ amoniacammonia leak: sự rò rỉ amoniacammonia level: mức amoniac (lỏng)ammonia liquid receiver: bình chứa amoniac lỏngammonia liquid return system: hệ tuần hoàn amoniac lỏngammonia liquid return system: hệ thống tuần hoàn lỏng amoniacammonia liquid separator: bình tách amoniac lỏngammonia liquid separator: bình tách lỏng amoniacammonia liquor: dung dịch nước amoniacammonia machine: máy amoniacammonia oil: dầu cho máy nén amoniacammonia pipe: sự đi ống amoniacammonia pipe: đường ống amoniacammonia pipe circuit: sơ đồ đường ống amoniacammonia piping: đi ống amoniacammonia piping: đường ống amoniacammonia piping: sự đi ống amoniacammonia pump: bơm amoniacammonia receiver: bình chứa amoniacammonia recirculation: vòng (tái) tuần hoàn amoniacammonia recirculation system: hệ thống tuần hoàn lỏng amoniacammonia recirculation system: hệ tuần hoàn amoniac lỏngammonia refrigerant equipment: thiết bị lạnh amoniacammonia refrigerant equipment : thiết bị lạnh amoniacammonia refrigerant machinery: thiết bị lạnh amoniacammonia refrigerating machine: máy (làm lạnh) nén amoniacammonia refrigerating machine: máy lạnh amoniacammonia refrigeration: làm lạnh bằng amoniacammonia refrigeration: sự làm lạnh bằng amoniacammonia solution: dung dịch amoniacammonia solution: dung dịch bằng amoniacammonia solution diluted: dung dịch amoniac loãngammonia solution strong: dung dịch amoniac mạnhammonia spirit: dung dịch amoniac (nước amoniac)ammonia spirit: dung dịch amoniacammonia spirit: nước amoniacammonia vapour: hơi amoniacammonia vapour diffusion: khuếch tán hơi amoniacammonia vapour diffusion: sự khuếch tán hơi amoniacammonia water: dung dịch nước amoniacaqua ammonia: dung dịch amoniacaqua ammonia: dung dịch nước amoniaccondensed ammonia: amoniac ngưngcondensed ammonia: phần ngưng amoniaccondensed ammonia: lỏng ngưng amoniacdissolved ammonia: amoniac hòa tanevaporated ammonia: amoniac bay hơiexcess ammonia: lượng amoniac thừaflooded ammonia system: hệ (thống) amoniac kiểu ngậpflooded ammonia system: hệ thống amoniac kiểu ngậpliquid ammonia: amoniac lỏngliquid ammonia: bình chứa amoniac lỏngliquid ammonia receiver: bình chứa amoniac lỏngliquid ammonia recirculating system: hệ thống tái tuần hoàn amoniac lỏngliquid ammonia recirculating system: hệ (thống) tái tuần hoàn amoniac lỏngqua ammonia: dung dịch nước amoniacvaporous ammonia: amoniac dạng hơivaporous ammonia: hơi amoniacammonia alumphèn amoniammonia compressormáy nén NH3ammonia condensing unittổ ngưng tụ NH3amoniacRich ammonia solution: Dung dịch giàu AmoniacStrong ammonia solution: Dung dịch giàu Amoniac (trong máy hấp thụ)Weak ammonia solution: Dung dịch nghèo Amoniac (trong máy hấp thụ)ammonia compressor: máy nén amoniacammonia nitrogen: nitơ amoniacammonia pump: bơm amoniac lỏngammonia refrigerating machine: máy lạnh amoniacaqua ammonia: dung dịch nước amoniacliquid ammonia: amoniac lỏng <ə”mounjə> danh từ o (hoá học) Amoniac, NH3 § aqua ammonia : dung dịch amoniac (trong nước), NH4OH § ammonia liquor : dung dịch amoniac, nước amoniac
Chuyên mục: Hỏi Đáp
àn>

Bài Viết Đọc Nhiều  Tính năng Adaptive Battery trên Android 9 là gì? Nó vận hành ra sao?

Các câu hỏi về Ammonia Là Gì – Ammonium Và Dung Dịch Amoniac Là Gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Ammonia Là Gì – Ammonium Và Dung Dịch Amoniac Là Gì hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha

Các Hình Ảnh Về Ammonia Là Gì – Ammonium Và Dung Dịch Amoniac Là Gì

Ammonia Là Gì - Ammonium Và Dung Dịch Amoniac Là Gì

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Ammonia #Là #Gì #Ammonium #Và #Dung #Dịch #Amoniac #Là #Gì

Xem thêm dữ liệu, tại WikiPedia

Bạn hãy tham khảo thêm thông tin chi tiết về Ammonia Là Gì – Ammonium Và Dung Dịch Amoniac Là Gì từ trang Wikipedia.◄

source: https://happymobile.vn/

Xem thêm các bài viết về Hỏi Đáp tại : https://happymobile.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment